Linnanmäen leikki- ja lelumuseo

Helsinki
Laajuus: 1470 brm2, projekti 1990
Tilaaja: Lastenpäivänsäätiö

Linnanmäen huvipuisto suunnitteli laajentavansa toimintaansa rakentamalla ympärivuotisesti toimivan leikki- ja lelumuseon huvipuistoalueen eteläreunaan. Hanke sisälsi museon lisäksi alueen sisäänkäyntijärjestelyt; lippukassat porttijärjestelyineen sekä Helsinginkadulta sisäänkäyntiin johdattava akseli valaistus- ja aukiojärjestelyineen. Suunnittelun pohjana oli 1985 tehty huvipuistoalueen kehittämissuunnitelma.

Museo ja porttijärjestelyt ovat osa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena oli selkiinnyttää huvipuiston liittymistä ympäröiviin puistoalueisiin. Kaikki vastaavat museot Euroopassa toimivat vanhoissa rakennuksissa, joten uudisrakennuksena hanke toimi uranuurtajana. Suunnitelmassa pyrittiin luomaan tilasta itsestään elämyksellinen kokonaisuus, jossa aistihavaintojen merkitystä korostettiin erilaisin materiaalivalinnoin ja luomalla mittakaavallisesti ja muotomaailmaltaan toisistaan poikkeavia tiloja. Kokonaisuuteen pyrittiin luomaan sekä ajallista että tilallista kerroksellisuutta, jonka eri tasot aukeavat katsojalle asteittain.

< takaisin


Myllypuron jääurheilukeskus

Helsinki
Vuosi: 2009-10
Laajuus: 17500 brm2, hankesuunnitelma L2
Tilaaja: Helsingin kaupunki

Myllypuron jääurheilukeskus on suunniteltu ensisijaisesti pikaluistelun, taitoluistelun ja yleisöluistelun käyttötarpeisiin ja hallissa on tarkoitus järjestää arvokisoja. Kisojen järjestämistä varten hallissa tulee olla mahdollisuus optimaalisiin olosuhteisiin marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana.

Suunniteltu jääurheilurakennus jakautuu kahteen osaan. Yksikerroksisessa halliosassa sijaitsevat jääkenttäalueet, niitä palvelevat tekniset tilat sekä katsomot 1 725 henkilölle. Kolmikerroksiseen rakennusosaan on sijoitettu jääurheilutoimintaa palvelevat aputilat, kuten aulatoiminnot, toimistotilat, liikuntasalit, puku- ja pesutilat.

Katsomot on jaettu kolmeen lohkoon, joista yksi lohko on kiinteä istuinkatsomo, toinen kiinteä seisomakatsomo ja kolmas siirrettävä istuinkatsomo. Siirtokatsomo-osuutta voidaan sijoittaa myös kaukaloiden läheisyyteen. Jääkenttäalueet on mitoitettu luisteluliittojen kilpakenttäohjeiden mukaan.

Leppävaaran urheilupuisto

Espoo
Yleissuunnitelma 2002 ja katsomon peruskorjaus 3300 brm2 2005
Tilaaja: Espoon kaupunki

Alueelle sijoitettiin maauimala olemassa olevan uimahallin yhteyteen, harjoitusjäähalli ja monitoimiliikuntahalli. Jäähallia ja liikuntahallia tutkittiin sekä maanpäällisenä että kallioon louhittavana vaihtoehtona, joista jälkimmäinen todettiin paremmaksi. Yleissuunnitelma käsitti myös muita puiston toimintoihin liittyviä rakennuksia sekä kasvillisuuden, vesiaiheiden valaistuksen, kalustuksen ja materiaalien suunnittelua. Suunnittelussa haluttiin korostaa vanhaa kulttuurimaisemaa, joka jäsentyy selvästi avoimiin peltoaukeisiin ja niitä rajaaviin metsäisiin mäkiin, ja jonka halki virtaa sille luonnetta antava Monikonpuro. Alue käsitti myös historiallisesti ja luonnontieteellisesti arvokkaita alueita, jotka tuli ottaa suunnittelussa huomioon. Alue jäsentyy kaupunkipuistomaisesti käsiteltyyn itäosaan, joka liittyy olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen sen toimintoja tukien, sekä luonnonmukaisempaan länsiosaan, jossa keskeisenä teemana on vanhojen peltoaukeiden nurmi- ja niittypinnat sekä pienimuotoinen toiminta, joka tukee puistokokonaisuutta.

Käpylän urheilupuiston yleissuunnitelma

Helsinki
Vuosi: 2002
Tilaa: Helsingin kaupunki

Käpylän urheilupuiston maankäyttösuunnitelman tavoitteena oli määritellä puiston tulevaisuuden suuntaviivat asemakaavoituksen pohjaksi. Tehtävään sisältyi Velodromin kattamismahdollisuuksien tutkiminen sekä Mäkelänrinteen uima- ja palloiluhallin esisuunnittelu kaavoituksen pohjaksi. Suunnitteluun vaikutti myös suunnitteilla ollut Pasilanväylä sekä Suomen Messujen laajenemistarpeet.

Puisto suunniteltiin laajana, avoimena maisematilana, jossa laaja nurmialue hallitsee maisemaa. Suunnitelman avulla pyrittiin myös määrittelemään puiston reuna-alueiden suhde itse urheilualueeseen. Perustavoitteena oli yleisölle avoin, aktiivinen urheilupuisto, joka liittyy elimellisenä osana Vantaanjoen laaksosta Kumpulan kautta Käpylään ja edelleen Keskuspuiston suuntaan kulkevaan vihervyöhykkeeseen.

< takaisin