Isonniitynkadun ryhmäkoti

Sofianlehto, Kumpula, Helsinki
Valmistumisvuosi: 2013
Tilaaja: Helsingin kaupunki
Pinta-ala: 2417 brm2

Isonniityn ryhmäkoti on suunniteltu vaikeavammaisille, aikaisemmin laitoshoidossa olleille asukkaille. Rakennus sijaitsee Sofianlehdon alueella Kumpulassa Helsingissä tiiviin kaupunkirakenteen ja ympäröivien puistoalueiden liitoskohdassa. Samalla tontilla sijaitsevalla rakennushistoriallisesti arvokkaalla lastenkotirakennuksella on kaupunkikuvassa dominoiva asema ja sen ympärille jätettiin puistomainen vyöhyke jyrkkäpiirteisine avokallioineen ja vanhoine puineen.

Ryhmäkotirakennus koostuu neljästä ryhmäkodista, näiden yhteisistä tiloista sekä henkilökunnan työ- sekä aputiloista. Hoito- ja terapiatoimintaa on ympäri vuorokauden. Asunnot ryhmittyvät länteen aukeavan piha-alueen ympärille. Toisessa kerroksessa ulkoilua varten on myös pihalle aukeavat parvekkeet.

Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon asukkaiden aisti- ja liikkumisrajoitteista johtuvat erityisvaatimukset, minkä takia ympäristön antamilla virikkeillä on normaalia suurempi merkitys. Yhteyksiä ympäröivään luontoon on korostettu sekä tilojen sijoituksella että aukotuksella. Sisustussuunnittelussa on käytetty värejä ja luonnonmateriaaleja.

Rakennus piha-alueineen on täysin esteetön: asukkaiden tiloissa ei ole kynnyksiä, pyörätuolilla ja laverilla liikkuminen on mahdollista kaikissa asukkaiden tiloissa ulkotilat mukaan lukien. Myös yhteinen aistipuutarha lisää asukkaiden mahdollisuuksia nauttia ulkotilamaisista aistikokemuksista.

Rakennus on rungoltaan pääosin teräsbetonia. Julkisivut ovat poltetusta tiilestä paikalla muurattuja ja ohutrapattuja. Lisäksi julkisivuissa on maalattua terästä, kuultokäsiteltyä puuta ja esipatinoitua kuparia sekä liuskekiveä tukimuureissa.


Hanasaaren asuntoalueen asemakaavallinen kutsukilpailu

Helsinki, Hanasaari
Vuosi: 2007
Tilaaja: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto


Asunto oy Purjekallio

Helsinki, Jollas, Purjetuulenkuja 5
Laajuus: 770 brm2, projekti 1991

1. vaihe 1991,kaksi yhdenperheen taloa.


Asunto oy Purjekallio

Helsinki, Jollas
Laajuus: 440 brm2, projekti 1995

2. vaihe 1995, paritalo.


< takaisin