Tampereen Musiikkiakatemia

Tampere
Arkkitehtuurikilpailu 2014, toimeksianto, toteutus on lykkääntynyt
Rakennuttaja: Tampereen konservatoriotalon säätiö
Pinta-ala: 6 400 brm2

Tampereen Musiikkiakatemiantalon laajennuksesta käydyn arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen mukaan suunnitteilla oleva rakennus käsittää tiloja musiikin ja tanssin ammatilliseen ja ammattikorkeakouluopetukseen ja esittämiseen sekä harrastustoimintaan. Yhdessä nykyisen konservatoriorakennuksen kanssa uusi rakennus muodostaa monipuolisen kulttuuritilojen kokonaisuuden. Päätilat ovat 400 katsojapaikan konserttisali, 220 hengen black-box monitoimisali, musiikin ja tanssin opetukseen tarkoitetut harjoittelu- ja luokkatilat sekä korkea lasikatteinen monitoimiaula, joka tasoeroineen ja ramppeineen toimii erilaisten tilaisuuksien tapahtumapaikkana ja näin liittää uuden rakennuksen vanhaan konservatorioon. Konserttisali on suunniteltu ensisijaisesti klassisen musiikin esittämiseen, mutta se on akustisesti ja näyttämöteknisesti muokattavissa erilaisiin tilaisuuksiin sopivaksi.

Rakennus sijaitsee Pyynikinharjun ja tiiviin kaupunkirakenteen rajakohdassa. Kompaktilla massoittelulla ja tilasuunnittelulla uudet tilat on sovitettu ahtaalle tontille, vanhan rakennuksen mittakaavaan sekä ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Julkisivuarkkitehtuuri ilmentää rakennuksen käyttötarkoitusta, kestävyyttä ja arvokkuutta. Punatiili ja kupari luovat yhteyksiä vanhaan konservatoriotaloon. Lasinen, monikäyttöinen nivelosa ja kadulle asti näkyvät, arkkitehtonisesti korkeatasoiset aulatilat antavat Musiikkiakatemian toiminnalle myös yhteisöllisen ulottuvuuden.

< takaisin